Litteratur

Fra awareness til varhet

Fra awareness til varhet

Gro Skottun og Åshild Krüger har skrevet den første norske læreboka i gestaltterapi-teori. Forfatterne trakk omsider pennen ut av hylsteret, og tegnet ned det de har tenkt, lest om og undervist i. Resultatet ble Gestaltterapi – Lærebok i teori og praksis, som kom i 2017. Vi har snakket om fortid og fremtid, om å velge…