Linda Klem

Tanker finnes i alle farger

Tanker finnes i alle farger

Som gestaltterapeut, mor og menneske reagerer jeg på hvordan ”Psykologisk førstehjelp” tilsynelatende ukritisk har fått innpass og anerkjennelse i både barnehager, skoler og i det kommunale hjelpeapparatet. (Av: Linda Klem) Som gestaltterapeut har jeg både lært og erfart at kropp, tanke og følelse henger sammen. At erkjennelse og økt bevissthet kan føre til mulig endring…