etikk

Et spørsmål om tillit

Et spørsmål om tillit

«Jeg vil heller dø enn å gå til en sånn der sykkolog», sa en ung mann. Utsagnet sier mye om en holdning til psykiatere, psykologer og andre terapeuter som antakelig er ganske utbredt. (Av: Henning Herrestad) Det sier noe om en mistillit til at disse kan gjøre noe som er til hjelp. Det sier også…