Forskning

Oversikt over forskning på gestaltterapi og utdannelse i Norge

Oppsummering Norsk gestaltterpeutforening gir her en oversikt over et utvalg av forskningsartikler som omhandler gestaltterapi og gestaltterapeutisk metode. Oversikten er ikke uttømmende. En annotert artikkeloversikt kan lastes ned her. Etter artikkeloversikten følger en oversikt over norske lærebøker i gestaltterapi, samt norske og internasjonale vitenskapelig meritterende tidsskrifter. Videre kan du lese mer om utdanning i gestaltterapi…