HSP

Terapeut  på 4 bein

Terapeut på 4 bein

Hestesentrert psykoterapi (HSP) er en relativt ny behandlingsmetode som startet sin utvikling i Norge for ca 15 år siden på Modum Bad. Erfaringer viser at metoden er nyttig å bruke i behandling av ulike psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, PTSD, depresjon, angst, fobier/tvang, rusavhengighet, kommunikasjons- og samspillsproblemer.(Tekst: Anette Wilskov, Foto: Erik Tresse)Anette Wilskow er Gestaltterapeut MNGF…