PFO-Utvalget

PFO-utvalget er et kvalitetssikrings-utvalg som skal sikre at alle Gestaleterapeuter MNGF følger krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO). Utvalgets virksomhet samsvarer med de til enhver tid gjeldene regler for PFO vedtatt av årsmøtet.

Mandat

Utvalget skal, med utgangspunkt i kravet til Gestaltterapeuter MNGF for innmelding til PFO

  • Behandle medlemmenes innmeldinger av profesjonell faglig oppdatering (PFO) og
    avgjøre om kravene til oppdatering er oppfylt. Ikke godkjent PFO skal være
    begrunnet og det skal opplyses om mulighet for søknad om utsettelse.
  • Ved søknad om utsettelse kan utvalget godkjenne denne.
  • Sikre at søknader om utsettelse blir fulgt opp og at endelig godkjenning blir gitt
  • Rapportere til styret om utmeldinger eller endringer av medlemskategori grunnet
    ikke godkjent PFO

Utvalgets medlemmer:

 

Approved
Approved
Veileder og gestaltterapeut MNGF
988 19 049
Approved
Gestaltterapeut MNGF
970 59 606
Approved
Gestaltterapeut MNGF
960 12 705