NGFs personvernerklæring

NGF (org.nr. 984 364 814), ved styreleder, er behandlingsansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger for:

 • NGFs medlemmer.
 • Abonnenter av magasinet Gestalt.
 • Medlemmers klienter i eventuelle klagesaker.
 • Leverandører.
 • Ansatte og konsulenter.

Har du spørsmål om personvern hos NGF kan du ta kontakt med [email protected]

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye medlemmer og abonnenter.
 • Fakturere.
 • Utstede forsikringsbevis.
 • Behandle eventuelle klagesaker.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, adresse og organisasjonsnummer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtaler med medlemmer og abonnenter.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse NGF er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta NGFs berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i og kopi av sine personopplysninger, på maskinlesbart elektronisk format.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

NGF oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta NGFs berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for NGF og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

NGF kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for NGF. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for NGF. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Databehandlere

NGF bruker følgende databehandlere:

 • Domeneshop for Eposttjenester og WEB-hotell
 • Tripletex til medlems og abonnentregister og til økonomi, regnskap og lønn.
 • StyreWeb til utsending av gruppe-epost.
 • Microsoft Office 365 til kontorstøtte og elektronisk arkiv.
 • Google Analytics for analyse av bruken av nettsiden vår.
 • Ketil Øyesvold Melhus for integrasjon med Tripletex, generering av forsikringsbevis, WEB-administrasjon, Epostutsendelser, informasjonssikkerhet og generell IT-støtte

Bruk av informasjonskapsler

Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) til å produsere statistikk over antall unike brukere på ngfo.no.

Klagerett

Dersom du mener at NGFs behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til NGF direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Klage til NGF kan sendes per post til Norsk gestaltterapeutforening, Postboks 6, 3131 Husøysund eller epost til [email protected]