Våre terapeuter og veiledere er registrert i Brønnøysundregisteret – forsikret – krav mm.
Ved å velge èn av våre terapeuter eller veiledere søker vi å kvalitetssikre din behandling.Våre medlemmer kan registrere seg i register for alternative behandlere. Ved slik registrering slipper klienter å betale moms på tjenestene. Minimumskravet for medlemskapet er utdannelse i gestaltterapi fra en EAGT-akkreditert utdanningsinstitusjon. Alle medlemmer forplikter seg til regelmessig veiledning, faglig oppdatering og å følge foreningens etiske retningslinjer i utøvelsen av sitt virke. Studenter under utdanning klassifiseres da som Gestaltterapeut MNGF under utdanning.
Du gjenkjenner våre medlemmer ved at de har kan bruke tittelen Gestaltterapeut (MNGF) og foreningens logo.

Du kan søke etter terapeuter og veiledere her. Flere søkerkriterier: sted, type terapi (par, ungdom, barn, gruppe, veiledning, annet?)

Finn terapeut

Finn Veileder