Workshop: Vold og meningen med volden

NavnMargaret Nilsen
Adresse 1Storgt.139b
Adresse 2Samtaleterapeuten i Horten
PoststedStorgt 19
FylkeHorten
Postnummer3183
E-postmarganilsen@gmail.com
Telefon93281669
Medlemskategori i NGFGestaltterapeut MNGF
Gestaltterapeutisk utdanningGestaltterapeut utdanning ved NGI Oslo 2011.
Traumeutdanning NGI Oslo 2014.
Body psykoterapi. The living body. Berlin 2015
Gestaltterapeutisk erfaringHar egen praksis som: Samtaleterapeuten i Horten. Webside: samtaleterapeuten.com og facebook Samtaleteraputen i Horten.
Egen praksis siden 2010. Fire år på Svalbard, Longyearbyen.
Har 16 års erfaring fra samtalegruppedrift for innsatte dømt for vold og eller sedelighet, og tre års erfaring fra gruppedrift som gestaltterapeut student.
BeskrivelseEn workshop om vold og meningen med volden.
Det vil bli en presentasjon av en gestaltterapeutisk modell for skille mellom vold, og aggresjon. Målet er å se volden i et fenomenologisk perspektiv. Vold som begrep er en konstruksjon, som vi daglig forholder oss til. Hvordan vi forstår vold og voldens form og uttrykk er avgjørende for hvordan vi intervenerer. Hvordan ser vi vold i et makro og mikro perspektiv, og hva gjør det med oss hvordan vi tenker?
Temaet i workshopen er å utforske våre egne erfaringer med vold, som offer, utøver og observatør. Målet med workshopen er en utvidet forståelse av begrepet vold og å kunne se og skille på aggresjon og vold. Målet er økt bevissthet og oppmerksomhet på hvordan vi tenker og forstår vold, sett i lys av erfaringer, i et samfunns og individ perspektiv. Deltakerne vil forhåpentlig kunne se og møte vold og voldserfaringer med større kreativitet i terapirommet eller i andre menneskemøter.
FormWorkshop
Relevant litteraturhenvisningSex gleder og skuffelser. Birgitte Martel Conflux Forlag
Håndbok for samtalegrupper for volds-og sedelighetsdømte. Per Isdal i samarbeid med Baar Bias Dammann og Margaret Nilsen
Meningen med volden. Per Isdal. Kommuneforlaget 2002.
Ondskapens filosofi.Universitetsforlaget.2001.
Bidraget kan avholdes andre steder enn der bidragsyter borJa
Ønsket antall deltakere (Maks og Min)42901
Prising av bidragetPer deltaker
Pris3500 kr
Antall timer/tidspunkt15

Similar Posts