Workshop: Vold i nære relasjoner

with Ingen kommentarer
NavnIngunn N. Rojahn og Torbjørn Aas
Adresse 1Svend Foyns gate 16E
PoststedTønsberg
FylkeVestfold
Postnummer3112
E-post[email protected]
TelefonIngunn: 90951228 Torbjørn: 92022798
Medlemskategori i NGFGestaltterapeut MNGF
Gestaltterapeutisk utdanningTorbjørn Aas:_x000D__x000D_
NGI: 1997-2001 - Gestaltterapeut grunnutdanning_x000D__x000D_
NGI: 2002-2004 - Videreutdanningen_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Ingunn N. Rojahn:_x000D__x000D_
NGI: 2007-2009 - Gestaltcoach utdanningen_x000D__x000D_
NGI: 2009-2012 - Gestaltterapeut grunnutdanningen
Gestaltterapeutisk erfaringTorbjørn Aas:_x000D__x000D_
Egen praksis siden 2001 for gestaltterapi, individualterapi, kurs/grupper, parterapi_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Ingunn N. Rojahn:_x000D__x000D_
Egen praksis siden 2011 for gestaltterapi,veiledning, individualterapi og kurs/grupper
Bidragets navn/overskriftVold i nære relasjoner
BeskrivelseInnhold: Vi setter søkelyset på hva som kan foregå bak husets fire vegger, og hvordan vi som terapeuter kan gjenkjenne fenomenene. Vi presenterer begge "sider", altså både den voldsutsattes side og voldsutøvers side, og på den måten kan deltagerne få et helhetlig bilde av volden slik at de står bedre rustet til å ha slike klienter i terapi._x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Deltagerne vil kunne få økt innsikt og kunnskap om voldsproblematikk ved å delta på vårt fagseminar/workshop
FormWorkshop
Relevant litteraturhenvisning-        Fredrick S. Perls: Ego, Hunger and Aggression: A Revision of Freud's _x000D__x000D_
Theory and Method_x000D__x000D_
-        Frank-M. Staemmler: Aggression, time and understanding_x000D__x000D_
-        Joseph Zinker: Creative processes in gestalt therapy_x000D__x000D_
-        Arnold Beisser:  "The Paradoxical Theory of Change_x000D__x000D_
-        Serge Ginger:  "Gestalt: Kontaktens Kunst"_x000D__x000D_
-        Hans Selye: Stress in Health and Disease_x000D__x000D_
- Kokkersvold og Mjelve, (2003). Mellom oss. Gyldendahl._x000D__x000D_
- Dyrkorn, Rigmor og Reidulv (2010). Innføring i gestaltveiledning. Oslo: Universitetsforlaget.
Bidraget kan avholdes andre steder enn der bidragsyter borJa
Ønsket antall deltakere (Maks og Min)10-20 stk
Prising av bidragetPer deltaker
Pris900,-
Antall timer/tidspunkt4 timer