Workshop: Polariteter, skygger og blindsoner II Fordypning

NavnErik Tresse
Adresse 1Slottetveien 31
Poststed1455
FylkeViken
PostnummerNordre Frogn
E-posttresse@online.no
Telefon41521054
Medlemskategori i NGFGestaltterapeut MNGF
Gestaltterapeutisk utdanningUtdannet Gestaltterapeut på Norsk Gestaltinstitutt 2010 - 2014
Veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt 2017 • 2019
Gestaltterapeutisk erfaring• 2014 - Egen praksis som Gestaltterapeut og veileder MNGF i Oslo
• Veileder MNGF, knyttet til staben på NGI til juni 2022
• Redaktør av GESTALT, fagmagasinet til Norsk Gestaltterapeut Forening 2014-2017
• Redaksjonssjef og Initiativtaker, nytt fagmagasin NGF 2012
Bidragets navn/overskriftPolariteter, skygger og blindsoner II Fordypning
BeskrivelseTo dagers workshop med fordypning i arbeid med polariteter og ulike sider i oss. I dette fordypningskurset vil deltakerne få trene mer spesifikt på ulike utfordringer de ble klar over i workshop del en. Målet er å utvikle større varhet for egne sårbarheter samt mer praktiske ferdigheter i møte med komplekse utfordringer hos klienter.

Fortsatt med utgangspunkt i fenomenologi, feltteori og Gestaltterapiens teori om polariteter, vil vi utforske hvordan vi kan møte flere av klientens sider (og våre egne) med mer medfølelse, varme og forståelse.

Her vil vi gå dypere inn på:

• Fenomenologisk lytting/mindful listening:
Å lytte uten trang til å prestere, vurdere eller handle.

• Å jobbe med "motstand"
Hvordan forstå, snakke om og med det vi oppfatter som motstand?
Hva vekker det i deg som terapeut?
Når vi jobber med oss selv som relasjonsverktøy vil unektelig vår egen bagasje av og til dukke opp i terapisituasjonen. Alle terapeuter får av og til en følelse av å bli avvist, dummet, misforstått, noe som kan vekke til live egne biografiske sår og dermed angst som får oss til å ta avstand, unngå og/eller lukke oss. Hvordan kan vi utvikle selvstøtte i slike situasjoner, aksept for at vi også har flere sider og hvordan økt varhet og forståelse av vår funksjon, som den som kan holde og støtte ‘senteret’ og derigjennom støtte og møte våre uønskede sider med forståelse.

• Delenes funksjon, tilstand og språk
Alle polariteter/deler kan «snakke», gjennom sensorisk signaler, følelser, med ord eller bilder. Vi går mer i dybden på ulike måter man kan utforske dette på, og hvordan vi kan stimulere til en mer erfaringsbasert læring/utforsking.

• Klientens egen spontanitet og middle-mode
Hvordan involvere og utvikle klientens egen ‘middle-mode’ eller senter hvorfra ulike polariteter kan undersøkes, aksepteres og anerkjennes. Forskjellen mellom hvordan det er å være i felt/situasjon med klienten og i felt/situasjon med en polaritet/del.

«Self is spontaneous, middle in mode (as the ground of action and passion), and engaged with its situation (as I, You and It). (…) The spontaneous is both active and passive, both willing and done to; or better, it is middle in mode, a creative impartiality….” (PHG, S 376)

• Sider vi ikke liker og blindsoner
Mer om hvordan man kan tenke om dette, hvorfor og hvordan.
Her ser vi mer på sider eller deler av oss vi vet om, men ikke liker, «den indre kritikeren», «dommeren», «sabotøren», «unnasluntreren» etc... kjært barn har mange navn. Vi ser mer på hvordan vi best kan oppdage, møte og forstå ulike sider vi av en eller annen grunn har et negativt syn på.

Om Sider vi ikke vet om – blindsoner. Vi vet ikke hva vi ikke vet. Hvordan oppdage sider i blindsonen vår, og hvordan jobbe med disse? Å jobbe relasjonelt og bruke seg selv, innebærer også å være spesielt utsatt for projeksjoner. Når projeksjonene forstyrrer oss, kan vi føle oss låst og fanget uten å forstå hva som skjer, noe som betyr at projeksjonen har funnet et feste i oss. Her har vi en gylden mulighet til å utvikle oss, og se på våre egne ‘blindsoner’.

“I believe we are all fractionalized. We are divided. We are split up in many parts…»
Frits Perls Gestalt Therapy Verbatim (1969).
FormWorkshop
Relevant litteraturhenvisningPerls F.S. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. Edited by Joe Wysong. The Gestalt Journal Press

Skotten G, Krüger Å. (2022). Gestalt Therapy Practice. Theory and Experiential Learning. Routledge

Zinker, Joseph (1978). Creative Process in Gestalt Therapy, First Vintage Books Edition, August 1978

Kolmannskog, V (2015). Den tomme stolen. Oslo: Flux Forlag

Holmes PhD, Tom; Holmes MSW, Lauri; Eckstein MFA, Sharon [Illustrator] (2007). Parts Work: An Illustrated Guide To Your Inner Life. Winged Heart Press
Bidraget kan avholdes andre steder enn der bidragsyter borJa
Ønsket antall deltakere (Maks og Min)Maks 10
Min 6
Prising av bidragetPer deltaker
Pris3200
Antall timer/tidspunkt12 timer inkludert lunsj begge dager
Andre opplysningerKurset kan tilpasses en dag. Her er det avhengig av reisevei, antall deltakere og pris. Avtales individuelt.

Similar Posts