Workshop: Når selvmord blir tema i terapirommet

NavnCamilla Weedon
Adresse 1Maisen Pedersensvei 14
PoststedHøvik
FylkeViken
Postnummer1363
E-postcamilla.weedon@gmail.com
Telefon47233719
Medlemskategori i NGFGestaltterapeut MNGF
Gestaltterapeutisk utdanningGrunnutdanning NGI
Etterutdanning NGI
Veilederutdanning NGI
Diverse kurs og workshop
Gestaltterapeutisk erfaringJobbet som privatpraktiserende terapeut siden 2005.
Jobber som veileder på NGI
Har jobbet som miljøterapeut og gestaltterapeut i Bærum kommune i 20 år
Vært kursleder i VIVAT "Førstehjelp ved selvmordsfare" siden 2012
Bidragets navn/overskriftNår selvmord blir tema i terapirommet
BeskrivelseDeltakerne skal gjennom kursets to dager kunne bli tryggere i å avdekke selvmordstanker hos klienten. Med gestaltteraputiske metoder skal vi se på hvordan vi jobber med klienter i en eksistensiell krise hvor døden står som eneste utvei.
Dette er noe av det vi skal gå igjennom:
1.Fange opp signaler og spørre direkte om selvmord.
Øvelser to og to. Øve seg på å bruke sin egen varhet som terapeut. Se, høre, kjenne og våge å spørre klienten om hen har selvmordstanker. Refleksjon rundt hva som kjennetegner signaler på at en person kan ha selvmordstanker.
Teori: Varhet
2.Lytte til historien bak selvmordstankene.
Øvelse. Gå sammen to og to og legge merke til hva som skjer i feltet med klienten når man lytter. Når terapeuten kan være med klienten uten og skulle gå til den ene eller den andre polen, død eller liv, så vil det kunne oppstå noe nytt. En aksept av det å eksistere med disse to temaene som hører sammen. Liv og død hører sammen. Å være med som skjer i feltet som terapeut betyr i praksis å kunne nullstille seg og være en aktiv lytter. Både lene seg tilbake og samtidig bekrefte klienten og tydeliggjøre det som skjer.
Hva er aktiv lytting?
Teori: Beisser Endringens paradoks og Friedlander teori om creative indifference, kreativ likegyldighet, eller like gyldig. fruktbarheten i tomrommet (the fertile void)
3.Vurdere risiko
Er klienten til fare for seg selv? Hvordan kan man som terapeut, sammen med klienten, finne ut om faren for å å ta sitt eget liv er så stor at det trengs tiltak som er utenfor terapirommet. Har hen konkrete planer om å ta livet sitt. Når og hvor? Har hen gjort det før?
Vi kan ​aldri vite helt sikkert hvem som kommer til å ta sitt eget liv, men vi kan prøve å avdekke så mange som mulig.
Øvelse og refleksjon. Er klienten i stand til og villig til å være med på å lage en plan for hva hen kan gjøre når selvmordstankene dukker opp?
Introdusere appen "Min plan" fra Helsedirektoratet
4. Samarbeid
Det kan oppleves ensomt og overveldende og stå i eksistensiell krise hvor alt kan virke håpløst og meningsløst. Erfaringen viser at ved å gå fra isolasjon til og dele så kan det oppleves bedre og lettere.
Dette gjelder både for klienten og for terapeuten. Det å opprette et samarbeid og et nettverk med pårørende og fastlege kan være nyttig. Det er også viktig å bruke kollegaer og få veiledning.
Øvelse: reflektere sammen i gruppe på hva som finnes av samarbeidspartnere.
5. Se litt på Nødretten Straffeloven §17
FormWorkshop
Relevant litteraturhenvisningLudwig Frambach, The Weighty World of Nothingness: Salomo Friedlaenders "Creative Indifference"
januar 2003
Beisser, forandringens paradoks (The Paradoxical Theory of Change
Gro Skottun og Åshils Krüger, Gestaltterapi Lærebok i tero og praksis. Kontaktformene varhet og retrofleksjon
Bidraget kan avholdes andre steder enn der bidragsyter borJa
Ønsket antall deltakere (Maks og Min)Minimum 6 Maksimum 16
Prising av bidragetPer deltaker
Pris2.400,-
Antall timer/tidspunkt2 dager. 14 timer
Andre opplysningerHvis kurset holdes andre steder enn i Oslo må utgiftene for reise og opphold komme i tillegg

Similar Posts