Seminar: Seksualitet og kjønnsmangfold i terapi

NavnVikram Kolmannskog
Adresse 2Bjerregaardsgate 32
PoststedOslo
FylkeOslo
Postnummer0172
E-postpost@vikram.no
Telefon91100561
Medlemskategori i NGFGestaltterapeut MNGF
Gestaltterapeutisk utdanningGestaltterapeut (MNGF) etter fullført terapistudie ved NGI, NGF-godkjent veileder etter fullført veilederstudie ved NGI, førsteamanuensis ved NGI.
Gestaltterapeutisk erfaringVikram Kolmannskog er gestaltterapeut (MNGF), veileder og førsteamanuensis ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI). I alle disse rollene har han vært opptatt av seksualitet og kjønnsmangfold. Han har blant annet ledet terapigrupper der kjønnsmangfold har vært tema, har undervist på seksualitetssamlinger på NGI, og har skrevet en rekke tekster om temaet, inkludert fagfellevurderte forskningsartikler.
Bidragets navn/overskriftSeksualitet og kjønnsmangfold i terapi
BeskrivelseTemaer og læringsmål inkluderer følgende:

Egen seksualitet og skam

Deltagerne blir mer oppmerksomme på egen seksualitet, herunder skam, og hvordan dette kan påvirke terapien.
Etiske spørsmål
Deltagerne utforsker og reflekterer rundt etiske spørsmål, herunder tiltrekning og berøring i terapirommet.

Overgrep
Deltagerne får innsikt i seksuelle overgrep, herunder omfang i samfunnet og terapeutiske tilnærminger.

Erotikk
Deltagerne utforsker og får innsikt i erotikk som fenomen, blant annet som del av polaritetene spenning-trygghet, forelskelse-kjærlighet, endring-stabilitet og ukjent-kjent.

Heteronormativitet
Deltagerne utforsker og får innsikt i heteronormativitet og skeivt frigjøringspotensiale, herunder egne fordommer og normer i møte med ulike klienter.

Formen på seminaret
Seminaret vil være i tråd med konfluent pedagogikk – med eksperimenter, erfaringsutveksling og teoretisk refleksjon og undervisning. Dialog er sentralt. Det vil derfor også være åpent for at flere temaer dukker opp og mer læring skjer enn det som er nevnt ovenfor.
FormSeminar
Relevant litteraturhenvisningJoyce, P. & Sills, C. (2018). Shame (kapittel 8). I Skills in gestalt counselling & psychotherapy (4. utg.). Los Angeles: SAGE.

Kolmannskog, V. (2015). Den tomme stolen: Fortellinger fra gestaltterapi. Oslo: Flux forlag. (Særlig kapittel 4 Mariannes minner, kapittel 7 Frys, kapittel 8 Den skjeggete dame, kapittel 9 Den tomme stolen).

Kolmannskog, V. (under publisering). ‘I assumed that it was a man she was in love with.’ A queer experiment and study with gestalt therapy students. I Gender and Sexual Diversity in Gestalt Psychotherapy. New Gestalt Voices. (Deltagerne vil få utdelt/tilsendt et utkast).

Martel, B. (2008). Sex: Gleder og skuffelser. Oslo: Conflux forlag.

Perel, E. (2007). Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence. Harper.

Staemmler, F.-M. (2018). Seksuell tiltrekning i terapirommet — hva skal terapeuten dele av egne følelser. Norsk Gestalttidsskrift, XV(1), 72—78.

Yontef, G. M. (1993). Shame (kapittel 15). I Awareness, dialogue & process. Essays on gestalt therapy. Highland, NY: Gestalt Journal Press.
Bidraget kan avholdes andre steder enn der bidragsyter borJa
Ønsket antall deltakere (Maks og Min)Minimum 10.
Maksimum 18.
Prising av bidragetPer deltaker
Pris1650
Antall timer/tidspunkt09-17 (7 timer PFO)

Similar Posts