Lokale lag

Vi oppfordrer våre medlemmer til å danne lokale lag. Les mer her.

 

Vi søker work shops

Har du et kurs eller en work-shop som kan utgjøre en del av foreningens base  av  kurs-og work-shop for foreningens lokale lag? Les mer her.

Personvern

Det kommer nye personvern regler. og vi kommer med mer informasjon - les mer hos datatilsynet

Nye retningslinjer for klagesaker

Årsmøtet gav oss mandat til å ferdigstille nye retningslinjer for klagesaker. Du finner retningslinjene her

MARKEDSFØRING

Vi informerer våre medlemmer om at forbrukerombudet vil gjennomføre en tilsynsaksjon denne høsten. Forbrukerombudet har sendt oss dette orienteringsbrevet med oppdaterte retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Du kan lese forskriften her, og lov om alternativ behandling her

BUDAPEST

Neste EAGT-konferanse avholdes i Budapest, Ungarn 19-22 september 2019.

Mer informasjon vil komme. Hold av datoene.

NY INFORMASJONSFILM

NGF (Norsk gestaltterapeut forening) og NGI (Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt) har i samarbeid med NRK laget en film om det å utdanne seg til, og det å arbeide som Gestaltterapeut.

Filmen er produsert i 2018 og sendes på NRK som en del av serien ’Mitt yrke’, og ligger også på www.NRK.no og utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no

 

JEAN MARIE ROBIN

Vi arrangerer også fagseminar med Jean Marie Robin i forbindelse med årsmøtet i 2018. Han vil holde forelesning og workshop 9., 10. og 11. mars. Vi kommer tilbake med invitasjon og påmelding.

Kvalitetssikring av vår kliniske praksis

Gestaltterapeuter, MNGF, har i dag et minste krav om en 4-årig EAGT-akkreditert utdanning etter fullført Bachelor grad; vi har offentlig godkjent momsfritak for våre tjenester; en klage- og forsikringsordning, strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og dokumentasjon. Her finner du våre viktigste dokumenter for kvalitetssikring av vår terapeutiske praksis.

Vedtekter for NGF

Etiske prinsipper NGF

Retningslinjer klagesaker

Profesjonell faglig oppdatering

Nettvett