Terapeutene på listen er medlem av Norsk gestaltterapeutforening. De har grunnutdanning i gestaltterapi fra en EAGT-godkjent utdanningsinstitusjon og forplikter seg til å gå i regelmessig veiledning. En terapeut kan ha flere praksissteder og vil i såfall være oppført flere steder på listen.