Som Gestaltterapeut MNGF må vi forholde oss til Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Det er forbrukerombudet som fører tilsyn med at markedføringen vår er i samsvar med forskriften.

Juli 2017 oppdaterte forbrukerombudet sine retningslinjer om markedsføring av av alternativ behandling: Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling(373275) (002)

Det har blitt gitt tvangsmulkt på 100.000 kroner for brudd på lov og forskrift, så disse retningslinjene er helt nødvendig å forholde seg til.

 

Noen uttrekk fra Retningslinjene fra Juli 2017:

“Forskriftens regler gjelder for annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium.”

“Hovedregelen er at alt som fremkommer i markedsføringen blir sett på som et utsagn fra annonsøren selv. Annonsøren må derfor kunne stå inne for alt
som fremkommer i markedsføringen.”

“Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art”

Påstander om virkning
I henhold til forskriften § 2 annet ledd kan man
ikke benytte «påstander om at en behandlingsform
har virkning mot konkrete sykdommer eller
lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen
slik at den gir dette inntrykk»

 

Eksempler på utrrykk vi ikke kan benytte i markedsføringen:

• Virkning
• Effekt
• Helbreder
• Kurerer
• Fjerner
• Behandler
• Blir frisk
• Gode resultater
• Uskadeliggjør
• Bekjemper
• Forebygger
• Motvirker
og ord som har et tilsvarende meningsinnhold.

Eksempler på ord som etter omstendigheten kav være tillatt:

• brukes ved
• benyttes ved
• erfaring med å benytte
• egner seg
• reduserer omfanget av
• lindrer
og ord som har et tilsvarende meningsinnhold.

 

Autoritative kilder

Bruk av autoritative kilder vil lett oppfattes som
en påstand om at behandlingen har effekt og er
som hovedregel ikke tillatt.
Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning
som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform.
Tilsvarende gjelder uttalelser, anbefalinger
eller konklusjoner fra fagtidsskrifter,
forskningsinstitusjoner og lignende.

I MR-sak 2014/1115 forbød Markedsrådet å
henvise til vitenskapelige studier, forskning
eller andre forskningsresultater på at
behandlingen har effekt. I den aktuelle saken
hadde selskapet gjengitt og henvist i utstrakt
grad til autoritative kilder i markedsføring
på selskapets hjemmeside og Facebook-side.

 

 

Uttalelser fra fornøyde kunder
Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser
og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen.
Forbudet gjelder også for henvisninger
til artikler i ukeblad, dagspresse etc.

I MR-sak 2005/13 forbød Markedsrådet «å
henvise til uttalelser fra fornøyde kunder eller
helsepersonell». Tilsvarende i MR-sak
2014/1115. I denne saken hadde selskapet
på sin Facebook-side blant annet vist til en
artikkel i medlemsbladet til Ryggforeningen i
Norge – «Ryggstøtten» – hvor det var en rekke
uttalelser fra fornøyde kunder som fortalte
at behandlingen de hadde mottatt fra den
aktuelle klinikken hadde hatt positiv effekt
på blant annet prolaps og senebetennelse.

 

Personlig ansvar, medvirkningsansvar
Personer eller selskaper som har medvirket til at
ulovlig markedsføring har funnet sted, kan også
holdes ansvarlig for den ulovlige markedsføringen,
jf. mfl. § 39 tredje ledd som sier at vedtak også kan
rettes mot medvirkere.

I MR-sak 2014/1115 ble det fattet forbudsvedtak
med tvangsmulkt overfor daglig leder
på kr 100 000, for medvirkning til selskapets
brudd på lov og forskrift.