Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.

with Ingen kommentarer

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del av sine omgivelser. Faren ligger i å overforenkle klientens utfordringer ved å se dem som isolerte hendelser og ikke som del av et større system. Forfatteren har viet mye tid til å reflektere over felt-teoriens betydning for individualterapi - og du kan lese mer i denne artikkelen.

Malcolm Parlett har nylig gitt ut sin bok Future Sense - du kan lese mer om den her.