Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse. Her finner du relevante fagartikler, forskningsreferanser og bokanmeldelser.

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt, slik at en kan bevege seg fra et individualistisk syn til et relasjonelt perspektiv. Han skriver selv i sin innledning til artikkelen: “In this article I introduce the concept of psychopathological field to move from an…

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen om relasjonens betydning i gestaltterapi og praksis påpeker han at relasjonen er selve kjernen i gestaltterapiteori – i tillegg trekker han frem viktige perspektiver relatert til fenomenet skam i terapi og gestalttrening.  Les artikkelen her…

The paradoxical theory of change

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 

Hva Malcom Parlett sier om Gestaltterapi

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva gestaltterapi er. Den er verdt en liten titt – linken finner du her.

Den Varme Stolen

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og metode – kan brukes i arbeid med grupper og team. Les artikkelen i Tidsskrift for Norsk Psykologiforening.