Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse. Her finner du relevante fagartikler, forskningsreferanser og bokanmeldelser.

Post Image

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

Feltteori Gestaltterapi Terapi
I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt,...
Read More
Post Image

Relasjonens betydning i terapirommet

Følelser Gestaltterapi skam Terapi
Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen...
Read More
Post Image

The paradoxical theory of change

Gestaltterapi
Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 
Read More
Post Image

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi

Gestaltterapi
Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva...
Read More
Post Image

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi
Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av "hva gestaltterapi er" - i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en...
Read More

Om bevegelser i det terapeutiske rom

Gestaltterapi Kroppsorientert terapi
Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan...
Read More
Post Image

Fenomenet aggresjon

Følelser Gestaltterapi
Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.
Read More
Post Image

Kjærlighet i terapirommet

Awareness Følelser Gestaltterapi
Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du...
Read More
Post Image

Somatisk seksualterapi

Gestaltterapi Kroppsorientert terapi Seksualitet
Dr. Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og...
Read More
Post Image

Myten om betydningen av avslutning

Gestaltterapi
I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser...
Read More
Post Image

Narsissisme & gestaltterapi

Gestaltterapi
I sin artikkel om gestalt terapi og narsisisme beskriver Elinor Greenberg (PhD) hvordan terapeuten kan nytte en feltteoretisk tilnærming for...
Read More
Post Image

Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv

Gestaltterapi Utviklingspsykologi
Artikkelen fra Gestalt review (2006) ser nærmere på barnets utvikling i et gestaltperspektiv - med vekt på fenomenologi og awareness....
Read More
Post Image

Krisehåndtering & gestaltterapi

Gestaltterapi Stressmestring
Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for...
Read More
Post Image

Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.

Feltteori Gestaltterapi
I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del...
Read More
Post Image

Den Varme Stolen

Organisasjon
Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og...
Read More