Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse. Her finner du relevante fagartikler, forskningsreferanser og bokanmeldelser.

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt,...
Les mer
Relasjonens betydning i terapirommet

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen...
Les mer
The paradoxical theory of change

The paradoxical theory of change

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 
Les mer
Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva...
Les mer
Hva er gestaltterapi?

Hva er gestaltterapi?

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av "hva gestaltterapi er" - i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en...
Les mer

Om bevegelser i det terapeutiske rom

Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan...
Les mer
Fenomenet aggresjon

Fenomenet aggresjon

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.
Les mer
Kjærlighet i terapirommet

Kjærlighet i terapirommet

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du...
Les mer
Somatisk seksualterapi

Somatisk seksualterapi

Dr. Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og...
Les mer
Myten om betydningen av avslutning

Myten om betydningen av avslutning

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser...
Les mer
Narsissisme & gestaltterapi

Narsissisme & gestaltterapi

I sin artikkel om gestalt terapi og narsisisme beskriver Elinor Greenberg (PhD) hvordan terapeuten kan nytte en feltteoretisk tilnærming for...
Les mer
Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv

Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv

Artikkelen fra Gestalt review (2006) ser nærmere på barnets utvikling i et gestaltperspektiv - med vekt på fenomenologi og awareness....
Les mer
Krisehåndtering & gestaltterapi

Krisehåndtering & gestaltterapi

Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for...
Les mer
Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.

Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del...
Les mer
Den Varme Stolen

Den Varme Stolen

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og...
Les mer