Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse. Her finner du relevante fagartikler, forskningsreferanser og bokanmeldelser.

ABC om følelser
2016 (Magasinet) Magasinet GESTALT Uncategorized

ABC om følelser

Vi har utviklet en selvbedøvende samtidskultur som produserer flere psykiske lidelser og mer smerte, sier Gry Stålsett, som er spesialpsykolog...
Read More
Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter
2016 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Sex, skyld og skam hos psykoterapeuter

Gestaltterapiens mest dominerende figur Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til en av sine pasienter og avviste at det var...
Read More
En kaffeprat om følelser
2016 (Magasinet) Magasinet GESTALT

En kaffeprat om følelser

Espen Braathen i dialog med psykolog Aslak Hjeltnes Av: Espen Braathen Jeg møter Aslak på vårt stamsted, Kaffemisjonen i Bergen....
Read More
Hjernen er alene, eller?
2016 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Hjernen er alene, eller?

Moderne gestaltterapi er en relasjonell terapiform som aktivt utforsker det som skjer mellom terapeut og klient. Hva har dette med...
Read More
Å både høre til og føle seg fri
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Å både høre til og føle seg fri

Intervju med Marit Slagsvold Av: Nora Astrup Dahm ”Jeg blir til i møte med deg” - Marit Slagsvolds bok om...
Read More
Spagnuolo Lobb om psykoterapi
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Spagnuolo Lobb om psykoterapi

Målet med psykoterapi i vår samtid er å skape en følelse av tilhørighet til omgivelsene. (Oversatt av Anna Tresse/Erik Tresse...
Read More
Peter Philippson om det relasjonelle selvet
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Peter Philippson om det relasjonelle selvet

Gestalt som terapi for det «relasjonelle selvet» (Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse) Min forståelse av gestaltterapi går...
Read More
Miriam Taylor om kontakt etter traume
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Miriam Taylor om kontakt etter traume

Stemmen til den traumatiserte klienten er vanskelig å høre. Traumer er vanskelige å bære. (Oversatt av Anne Marie Saxlund og...
Read More
Jean-Marie Robin om begrepet kontakt
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt

Det er begrepet ’kontakt’ som ligger til grunn for hele teorien (Oversatt fra fransk av Gerd Verdu og Erik Tresse)...
Read More
Lynne Jacobs  om relasjon og dialog
2017 (Magasinet) Magasinet GESTALT

Lynne Jacobs om relasjon og dialog

Terapi er en prosess som innebærer å gjøre feil og å rydde opp, igjen og igjen. (Oversatt av Anna Tresse/Erik...
Read More
Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
Feltteori Gestaltterapi Terapi

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt,...
Read More
Relasjonens betydning i terapirommet
Følelser Gestaltterapi skam Terapi

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen...
Read More
The paradoxical theory of change
Gestaltterapi

The paradoxical theory of change

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 
Read More
Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi
Gestaltterapi

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva...
Read More
Hva er gestaltterapi?
Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi?

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av "hva gestaltterapi er" - i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en...
Read More
Gestaltterapi Kroppsorientert terapi

Om bevegelser i det terapeutiske rom

Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan...
Read More
Fenomenet aggresjon
Følelser Gestaltterapi

Fenomenet aggresjon

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.
Read More
Kjærlighet i terapirommet
Awareness Følelser Gestaltterapi

Kjærlighet i terapirommet

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du...
Read More
Somatisk seksualterapi
Gestaltterapi Kroppsorientert terapi Seksualitet

Somatisk seksualterapi

Dr. Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og...
Read More
Myten om betydningen av avslutning
Gestaltterapi

Myten om betydningen av avslutning

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser...
Read More