Fra NGFs vedtekter:

Registrering som praktiserende gestaltterapeut

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning og dokumentasjon av regelmessig Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO).

Gestaltterapeuter MNGF skal melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 01.01.2015.

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori B-F), og minimum 15 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

A – Minimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF- eller EAGT-sertifisert veileder. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.

B – Videregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av NGF eller EAGT godkjent gestaltterapeut.

C – Gestaltterapeut kollegaveiledning med andre NGF eller EAGT godkjente gestaltterapeuter. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Navn på deltakerne oppgis ved registrering.

D – Psykoterapi konferanse/symposium- deltagelse. Her er det åpent for alle konferanser innen klinisk psykoterapi.

E – Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.

F – Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller representant for gestaltterapi i foreninger, maksimum 30 tellende timer.

Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil
  • –  medlemmet ikke lenger være forsikret
  • –  medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen “Gestaltterapeut MNGF” og
  • –  omregistreres til “Medlem uten personlig ansvar for klienter NGF”.

Ved søknad om nyregistrering som Gestaltterapeut MNGF må plan for PFO, første år, vedlegges.