>>> NGF/Linker/Gestalt i media

Gestalt i media

Du kan bare endre deg selv
Artikkel i Tønsbergs Blad om Nina og Sigmund Sontums virke

Tabu med terapi
Artikkel i Harstad Tidende 14. juni 2013 av Veronica Skredlund

Terapi til flere
En artikkel/kronikk fra bladet Nordlys som Eirin Heide, Tromsø Gestaltsenter, har skrevet om gestaltterapi som supplement til det offentlige tilbudet

Forventningenes tyranni
En artikkel fra Harstad Tidende 01.11.12. av Veronica Skredlund om hvordan samfunnet preges av høye forventninger både til barn og voksne.

Hjemmeværende mødre gir bærekraftig utvikling for barn

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv 30. november 2010, s. 40 (papirutgave) av Siv Stenbrenden

Vi må anerkjenne fryktsignalene i Aftenposten 2. nov 2009
Leserinnlegg i forhold til Folkehelseinstituttet om psykisk helse.

Samtale - et godt alternativ til piller, del 1.
Innslag i Tønsberg blad 27. oktober 2009 av Tore Gustavsen Gestaltterapeut MNGF, Benedicte Espolin Johnson Roberg Gestaltterapeut under utdanning, Revetal Åshild Nyrerød Gestaltterapeut MNGF

Mellom himmel og jord på P1, 10 mai 2009
Det tror jeg på: At vi er gaver til hverandre - innslag om parterapi under programposten Mellom himmel og jord, av Nina Sontum.

Tåler vi kompleksitet og mangfold?
Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening, av Rolf Aspestrand april 2009

Vi gir fortsatt legene makten
Innlegg Morgebladet 10 okober 2008 av Gunaketu Kjønstad

Om bruk av benevnelsen psykoterapi
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, juni 2007

Den lange veien mot målet
Artikel i ROS INFO - Informasjosblad for Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
nr. 4 2007

Jeg følte meg aldri bra nok
Artikel i ROS INFO - Informasjosblad for Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
nr. 4 2007

Gestaltterapi - En metode som er for god til kun å brukes på syke mennesker
Artikel i ROS INFO - Informasjosblad for Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
nr. 4 2007

Gestaltterapi - en metode som er for god til kun å brukes på syke mennesker
Columna nr. 2, desember 2007 (Norsk Kiropraktorforening)

Gestaltterapi - En metode som er for god til kun å brukes på syke mennesker
Helsesekretæren nr. 6, desember 2007 (Norsk Helsesekretærforbund)

Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 6, 3131 Husøysund, Tlf: 90 61 85 12, styret@ngfo.no