>>> NGF/Medlemssider / Nyheter/Magasinet Gestalt

Magasinet GESTALT

Medlemsbladets utvikling

Medlemsbladet til Norsk Gestaltterapeut Forening ble startet i 2003. Siden den gang har bladet utviklet seg fra ett sort/hvitt nummer i året til et kvalitetsmagasin på glanset papir i farger utgitt to ganger i året. I begynnelsen het det bare NGF medlemsblad, og i 2004 fikk det navnet Gestaltterapeuten. Nå bygger vi videre på det gode arbeidet som er blitt gjort opp gjennom årene, og hopper enda et skritt videre med nytt format (64 sider), ny design og nytt navn; GESTALT.

GESTALT favner bredt og retter seg mot flere målgrupper enn rene gestaltterapeuter. Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som på en eller annen måte har interesse for gestalt; terapeuter og coacher - men også psykologer, allmennleger, organisasjoner og andre. Samtidig som magasinet skal ivareta medlemmene i NGF sin interesse, ønsker vi å åpne et vindu mot verden for å vise hva vi driver med.

Med utvidet innhold og ny design vil GESTALT nå ut til enda flere!

Abonnement

Nå er det mulig å abonnere på magasinet GESTALT. Et årsabonnement med to utgaver koster kr 220,-.

For flere abonnement koster det:
10 ab. kr 1 950,-
20 ab. kr 3 500,-

I løssalg koster magasinet kr 140,-.

For kjøp av flere enn 10 eks. gis det kvantumsrabatt slik at prisene blir som følger:
10 stk. kr 1 000,-
20 stk. kr 1 800,-
50 stk. kr 4 000,-

Bestilling sendes til styret@ngfo.no

Priser for annonsering

PRISER for medlemmer:
1/1 side: 5.250,-
1/2 side: 3.500,-
1/4-side: 2.250,-
1/8-side: 1.125,-

PRISER for ikke-medlemmer:
1/1 side: 5.900,-
1/2 side: 4.150,-
1/4-side: 2.900,-

Annonsekontakt
Elisabeth Helene Sæther
Telefon: 93 02 44 00
E-post: elisabeth@irelasjon.no

Ansvarlig redaktør
Erik Tresse
Telefon: 41 52 10 54
E-post: tresse@online.no

Annonser kan leveres i pdf eller word.

Tidligere nummer av Gestaltterapeuten / GESTALT

Her finner du tidligere nummer av Gestaltterapeuten og GESTALT. Rettigheter til Norsk Gestaltterapeut Forening.

Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 6, 3131 Husøysund, Tlf: 90 61 85 12, styret@ngfo.no