>>> NGF/Om foreningen/Hvordan bli medlem

Hvordan bli medlem

Hvem kan bli medlem?

Alle som har grunnutdanning i gestaltterapi fra en EAGT godkjent utdanningsinstitusjon samt studenter under utdanning kan søke om medlemskap.

Hvordan søker man medlemskap i NGF?

En skriftlig søknad sendes styret, som avgjør om søknaden innvilges. Søknader blir behandlet fortløpende på neste styremøte. Når søknaden er godkjent vil du bli registrert som medlem, få et medlemsnummer og videre kunne stå på listen over praktiserende terapeuter om du ønsker det. Du vil få tilsendt en velkomstmail med brukernavn og passord til Medlemssider, få faktura for medlemskap og forsikringsbevis. Videre årlig fakturering skjer i februar måned, mens forsikringsbevis sendes ut i april/mai. På slutten av hvert 3. kalenderår (neste i 2017) er du forpliktet til å sende inn Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO). Alle utdannet ved en EAGT godkjent utdanning kan søke om medlemskap. For å se hvilke fordeler du har som medlem, se nedenfor. Du finner søknadsskjema og PFO skjema under. Last ned, fyll ut, skann og send inn per e-post.

Hvilket medlemskap passer for deg?

Studentmedlem For alle studenter under utdannelse fra EAGT godkjente utdanningsinstitusjoner. Forsikring tilbys via utdanningsinstitusjonen og man kan kalle seg ”studentmedlem NGF under utdanning”. Du mottar all informasjon fra NGF, magasinet GESTALT samt tilbud om workshops til redusert pris. Pris 2017 : 750,-

Ikke praktiserende medlem Passer for medlemmer som for tiden ikke praktiserer som terapeut, men som likevel ønsker å være medlem. Du mottar all informasjon fra NGF, magasinet GESTALT samt tilbud om workshops til redusert pris. Du synes ikke på listen over praktiserende terapeuter på NGFs internettsider. Pris 2017: 1.000,-

Praktiserende medlem Passer for medlemmer som praktiserer som terapeut. Kan bruke tittelen MNGF og logo i markedsføring. Får full oppføring av praksis på NGFs internettsider med muligheter til å lenke opp egen hjemmeside. Du får gyldig forsikring gjennom vår felles polise og dermed anledning til å melde deg inn i Brønnøysunds register over alternative utøvere. Du mottar all informasjon fra NGF, magasinet GESTALT samt tilbud om workshops til redusert pris. Pris 2017: 2.200,-

Pensjonistmedlemsskap Du har uttalelsesrett på årsmøtet og mottar all informasjon fra NGF, magasinet GESTALT samt tilbud om workshops til redusert pris. Pris 2017: 750,-

Fordeler ved å være medlem i NGF

NGF har utarbeidet vedtekter og etiske prinsipper for foreningen, og har klare prosedyrer i klagesaker. NGF garanterer for medlemmenes seriøsitet i deres arbeid som gestaltterapeuter.

NGFs medlemmer forplikter seg til å følge foreningens vedtekter for praktiserende terapeuter. De plikter til en hver tid å få nødvendig faglig oppdatering. Foreningen har utarbeidet kriterier for godkjenning av veiledere.

Forsikringsordning

NGFs medlemmer er med i en kollektiv forsikringsavtale. Det betyr at du som medlem av vår forening er ansvarsforsikret for arbeid utført som psykoterapeut eller konsulent, både med enkeltklienter, par og grupper. Medlemskap i NGF betyr dermed trygghet for deg som terapeut. Forsikringspremien inngår i den årskontingenten du betaler til foreningen. Dette er en svært gunstig forsikringsordning.

Klienter

Som medlem av NGF kan du registrere deg i foreningens oversikt over praktiserende terapeuter. Du blir da synlig via NGFs webside

Faglig oppdatering

NGF forplikter seg til å arrangere work shops og seminar med faglig innhold. Her kan du treffe kolleger, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 6, 3131 Husøysund, Tlf: 90 61 85 12, styret@ngfo.no