>>> NGF/Om foreningen

Om oss

Norsk Gestaltterapeut Forening startet opp i 1989 på et initiativ av gestaltterapeut Svein Johansen, en av Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles eiere.

I dag har NGF vokst til 520 (november 2014) medlemmer hvorav 329 er praktiserende gestaltterapeuter MNGF, medlem Norsk Gestaltterapeut Forening.

Kjerneområder for foreningens arbeid er å lage gode rammevilkår for gestaltterapeuter og bidra til å sikre kvalitet for terapeut og klienter av MNGF terapeuter. Dette blant annet ved utarbeidelse og fornyelse av vedtekter samt opprettholdelse av Faglig Etisk Råd (FER).

Faglig Etisk Råd ivaretar foreningens etiske prinsipper og retningslinjer samt er rådgivende for styret i konflikt- og klagesaker. Som medlem i NGF forplikter du deg til å utøve din terapeutiske virksomhet i samsvar med Etiske prinsipper.

Foreningen utgir magasinet GESTALT to ganger i året. En gang på høsten og en gang på nyåret.

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Medlemskoordinator Sissel Meland tar seg av den daglige driften og treffes på tlf 90 61 85 12 (telefontid onsdager kl 14-16, utenom helligdager) eller på e-post styret@ngfo.no.

Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 6, 3131 Husøysund, Tlf: 90 61 85 12, styret@ngfo.no