Vi ønsker å gjøre fagfeltet vårt tilgjengelig for alle som har interesse for psykoterapi faget; terapeuter, klienter og andre som arbeider med eller er opptatt av psykisk helse. Her finner du relevante fagartikler, forskningsreferanser og bokanmeldelser.

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
Feltteori Gestaltterapi Terapi

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt,...
Read More
Relasjonens betydning i terapirommet
Følelser Gestaltterapi skam Terapi

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen...
Read More
The paradoxical theory of change
Gestaltterapi

The paradoxical theory of change

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 
Read More
Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi
Gestaltterapi

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva...
Read More
Hva er gestaltterapi?
Gestaltterapi

Hva er gestaltterapi?

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av "hva gestaltterapi er" - i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en...
Read More
Gestaltterapi Kroppsorientert terapi

Om bevegelser i det terapeutiske rom

Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan...
Read More
Fenomenet aggresjon
Følelser Gestaltterapi

Fenomenet aggresjon

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.
Read More
Kjærlighet i terapirommet
Awareness Følelser Gestaltterapi

Kjærlighet i terapirommet

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du...
Read More
Somatisk seksualterapi
Gestaltterapi Kroppsorientert terapi Seksualitet

Somatisk seksualterapi

Dr. Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og...
Read More
Myten om betydningen av avslutning
Gestaltterapi

Myten om betydningen av avslutning

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser...
Read More
Narsissisme & gestaltterapi
Gestaltterapi

Narsissisme & gestaltterapi

I sin artikkel om gestalt terapi og narsisisme beskriver Elinor Greenberg (PhD) hvordan terapeuten kan nytte en feltteoretisk tilnærming for...
Read More
Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv
Gestaltterapi Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi i et gestaltperspektiv

Artikkelen fra Gestalt review (2006) ser nærmere på barnets utvikling i et gestaltperspektiv - med vekt på fenomenologi og awareness....
Read More
Krisehåndtering & gestaltterapi
Gestaltterapi Stressmestring

Krisehåndtering & gestaltterapi

Ann Bauer (PhD) og Sarah Toman (PhD) er på sammenhengen mellom god krisehåndtering (NOVA) og gestaltterapi. De tar spesielt for...
Read More
Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.
Feltteori Gestaltterapi

Klientens utfordringer må ses i relasjon til sine omgivelser.

I denne artikkelen fra Gestalt review beskriver Malcolm Parlett (PhD) hvor viktig det er å se klienten som en del...
Read More
Den Varme Stolen
Organisasjon

Den Varme Stolen

Denne artikkelen av Reidulv Dyrkorn (spesialist i organisasjonspsykologi) belyser hvordan bidrag hentet fra en klinisk tradisjon – gestaltterapeutisk teori og...
Read More